Politika privatnosti • Neoplanta
Neoplanta

Politika privatnosti

1. Uvod

1.1 U cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti, Neoplanta Industrija mesa DOO Novi Sad , sa sedištem u Novom Sadu, Ul. Primorska broj 90 , mat.broj 08142289 (dalje: dalje: Neoplanta) u svojstvu rukovaoca Vas ovom Politikom privatnosti obaveštava o načinu obrade Vaših podataka koji u Neoplanti postanu dostupni putem Vašeg korišćenja Internet stranice www.neoplanta.rs

1.2 Neoplanta brine o Vašoj privatnosti i sve Vaše lične podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno, u potpunosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“).

1.3 U daljem tekstu Politike privatnosti podrobno Vas obaveštavamo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo i na koji način ih obrađujemo.

2. Tehnički podaci

2.1 Pristup Internet stranicama Neoplanta je omogućen bez registracije.

2.2 Prilikom pristupa stranicama beleže se podaci o jedinstvenoj IP adresi, koja je anonimizovana. IP adresa se koristi za evidentiranje sesija, omogućavanje bezbednosti Internet stranica, kao i radi procesiranja potencijalne zloupotrebe pristupa.

2.3 Takođe, prilikom posete Internet sajtovima od strane pružalaca hosting usluga i Internet usluga beleže se metapodaci kao što su: praćenje i utvrđivanje izvora i odredišta komunikacije; početak, trajanje i završetak komunikacije; status prenosa; količina prenetih podataka; identifikacija terminalne opreme korisnika; lokacija mobilne terminalne opreme korisnika; tip, jezik i verzija softvera pretraživača i operativni sistem.

2.4 Identifikovanje lica na osnovu IP adrese korišćene u određeno vreme može izvršiti operator koji tom licu pruža Internet uslugu, na osnovu zahteva nadležnog državnog organa, u skladu sa važećim propisima.

2.5 U opisanim slučajevima, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je legitimni interes rukovaoca, a imajući u vidu da su ovi podaci potrebni za nesmetano tehničko funkcionisanje sajtova i identifikovanje sesija.

3. Kolačići

3.1 Na Internet stranicama Neoplante koriste se kolačići (cookies). Kolačići su datoteke u Vašem pretraživaču, koje se skladištu na Vašem uređaju, a u kojima su sadržana određena podešavanja i podaci za razmenu sa našim sistemom. Kolačići mogu biti privremeni, ako se skladište za vreme trajanja sesije, ili trajni, ukoliko se skladište i nakon sesije.

3.2 Postoje različite vrste kolačića, u zavisnosti od njihove namene:
– Funkcionalni kolačići – omogućavaju nesmetan rad stranica odnosno njihovih osnovnih funkcija;
– kolačići performansi – prikupljaju informacije o tome kako se veb-stranice upotrebljavaju kako bi se poboljšala njihova atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost, npr. statistike o poseti sajtu i stranicama, vreme provedeno na stranicama, redosled posećenih stranica i slično;
– kolačići za podešavanje sadržaja – omogućavaju personalizovane funkcije odnosno pamćenje Vaših podešavanja sajta, npr. odabranog jezika;
– marketinški kolačići – prate ponašanja posetilaca u svrhe ciljanog marketinga, odnosno objave relevantnih promotivnih sadržaja. Marketing kolačići mogu dolaziti od spoljnih kompanija za oglašavanje (kolačići treće strane) i koriste se za prikupljanje informacija o
Internet stranicama koje je korisnik posetio radi ciljanog oglašavanja za korisnika.

3.3 Neoplanta je ovlašćenja da koristi funkcionalne kolačiće bez Vašeg pristanka, a o kolačićima koje koristimo ćete biti obavešteni putem „cookie-banera“ prilikom prvog pristupanja Internet stranici radi davanja pristanka na njihovo korišćenje.

3.4 Kolačiće u svakom trenutku možete izbrisati u Vašem računaru ili promeniti postavke Vašeg pretraživača koje se odnose na kolačiće. Ipak, imajte u vidu da Vam, u slučaju promen podešavanja kolačića, možda neće biti omogućene sve funkcionalnosti Internet stranica.

3.5 U ovom slučaju, pravni osnov za obradu kolačiča je Vaš pristanak, kao i legitimni interes Neoplante.

4. Google Analytics

4.1 Naše Internet stranice koriste Google Analytics, analitički servis kompanije Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD („Google“). Google Analytics koristi kolačiće koji pomažu u analizi upotrebe sajta od strane korisnika, kao što su stranice koje posećujete u okviru Internet stranica Fabrike i vreme koje provodite na njima, merenje broja aktivnih posetilaca, analiza klikova, interesi i demografski pokazatelji posetioca, stranice sa kojih posećujete Internet stranice Neoplante i slično. Google koristi ove informacije za izradu izveštaja o aktivnostima na Internet stranicama, što nam omogućava da analiziramo njihov sadržaj, osmislimo i implementiramo njihova tehnička i sadržinska poboljšanja.

4.2 Vaša IP adresa koju je vaš pretraživač prosledio Google Analytics-u se ne spaja sa drugim podacima Google. Takođe, podaci o Vašoj IP adresi su anonimizovani pre pravljenja analitike. Za potrebe korišćenja usluge Google Analytics ne obrađujemo i kompaniji Google ne prosleđujemo Vaše podatke na osnovu kojih biste mogli biti identifikovani.

4.3 Informacije koje se na opisani način prikupe Google šalje do servera u SAD, gde se skladište. Neoplanta je aktivirala IP anonimizaciju na svojim veb-stranicama; stoga Google pre slanja skraćuje vašu IP adresu u okviru zemalja članica Evropske Unije ili u drugim zemljama potpisnicama sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

4.4 Dodatne informacije o uslovima korišćenja i zaštiti privatnosti podataka mogu se naći na adresi http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

4.5 Možete sprečiti čuvanje kolačića pomoću odgovarajućeg podešavanja softvera vašeg pretraživača. Osim toga možete sprečiti evidentiranje podataka generisanih pomoću kolačića (uključujući vašu IP adresu), kao i obradu ovih podataka od strane Google-a tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu pretraživača koju možete naći na sledećoj vezi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

5. Facebook Pixel

5.1 Internet sajt www.neoplanta.rs koristi alat Facebook pixel kompanije Facebook, Inc. 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook“). Facebook pixel pruža mogućnost praćenja ponašanja korisnika ulogovanih na svoj Facebook nalog i to njihovu interakciju sa Facebook oglasima i veb sajtovima Neoplante, odnosno preusmeravanja na stranicu Neoplante klikom na Facebook oglas. Ovaj proces je dizajniran da proceni efektivnost Facebook oglasa u statističke i tržišne istraživačke svrhe i može pomoći u optimizaciji budućih reklamnih poduhvata. Prikupljeni podaci su anonimni, tako da Vas na osnovu istih ne možemo identifikovati, niti šaljemo lične podatke Facebook-u.

5.2 Vaš pretraživač automatski uspostavlja direktnu vezu s Facebook serverom. Nemamo uticaj na obim i dalju upotrebu podataka prikupljenih od strane Facebook-a korišćenjem ovog alata i zato Vas obaveštavamo da, prema našim saznanjima, Facebook prima informaciju da ste pristupili našoj stranici ili ste kliknuli na naš oglas. Ako ste registrovani za Facebook uslugu, Facebook može povezati Vašu posetu sa Vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani na Facebook-u ili se niste prijavili, moguće je da pružalac usluga može dobiti i sačuvati Vašu IP adresu i ostale podatke za identifikaciju. Facebook dalje koristi Vaše podatke u skladu sa Smernicama za korišćenje Facebook podataka https://www.facebook.com/about/privacy/

5.3 Opisana funkcija se može deaktivirati na adresi https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

6. Google Tag manager

6.1 Internet sajt Neoplante koristi alat Google Tag Manager (GTM). Ova usluga omogućava upravljanje oznakama internet stranica putem interfejsa. GTM implementira samo oznake. To znači da ne koristi kolačiće i ne prikuplja lične podatke. GTM pokreće druge oznake koje po potrebi prikupljaju podatke. Ako je na nivou domena ili kolačića izvršena deaktivacija, ona ostaje validna za sve oznake praćenja ukoliko je implementirana sa GTM.

7. Zakazivanje posete Neoplanti

7.1 Neoplanta je omogućila zainteresovanim licima da preko kontakt forme na Internet stranici www.neoplanta.rs zakažu posetu Neoplanti. Prilikom podnošenja zahteva za posetu od Vas će biti zatraženo ime i prezime i kontakt telefon, radi dalje komunikacije u cilju zakazivanja i realizacije posete.

7.2 U ovom slučaju, davanje Vaših podataka je dobrovoljno, a pravni osnov za njihovu obradu je Vaš pristanak. Ukoliko ne pristajete na obradu podataka, nećemo biti u mogućnosti da zakažemo posetu.

8. Kontakt

8.1 Neoplanta je omogućila zainteresovanim licima da preko kontakt forme na Internet stranici www.neoplanta.rs pošalju poruku Neoplanti . Pre slanja poruke od Vas će biti zatraženo ime i prezime, adresa, kontakt telefon i adresa elektronske pošte, radi dalje komunikacije u vezi sa predmetom Vašeg obraćanja Neoplanti.

8.2 U ovom slučaju, podatke dajete dobrovoljno, a pravni osnov za obradu Vaših podataka je pristanak. Ukoliko ne pristanete na obradu podataka, nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaš upit.

8.3 Ipak, u zavisnosti od sadržine poruke, Neoplanta može obrađivati Vaše lične podatke i po drugom pravnom osnovu. Na primer, ukoliko putem kontakt forme podnesete prigovor na kvalitet naših proizvoda, dalja obrada Vaših podataka je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca.

9. Regrutacija i selekcija kandidata

9.1 Zainteresovanim licima je omogućeno da se posredstvom adrese elektronske pošte koja je objavljena na veb-stranici prijave na aktuelne konkurse za radno angažovanje u Neoplanti . Klik na objavljenu adresu elektronske pošte pokreće Vašu aplikaciju za elektronsku poštu.

9.2 U slučaju da nam pošaljete prijavu za posao na ovaj način, obrađivaćemo podatke koje nam tom prilikom dostavite i to adresu elektronske pošte, podatke iz Vašeg propratnog pisma i radne biografije, kao što su ime i prezime, datum rođenja, broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte, adresa prebivališta, stepen i vrsta obrazovanja, radno iskustvo, podaci o posedovanju vozačke dozvole i kategoriji, sertifikati o položenim stručnim ispitima koji su relevantni za radno angažovanje, reference. Ukoliko budete pozvani na intervju, pre njegovog održavanja bićete dodatno informisani o obradi podataka o ličnosti u daljem postupku regrutacije i selekcije.

9.3 Obrada Vaših podataka se vrši radi komunikacije sa Vama, obrade Vaše prijave, sprovođenja postupka selekcije, procene Vaših kompetencija i ispunjenosti uslova za radno angažovanje i potencijalnog radnog angažovanja.

9.4 U ovom slučaju, podatke dajete dobrovoljno, a pravni osnov za obradu podataka je član 12. stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – obrada je neophodna za preduzimanje radnji na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

10. Obrađivači i primaoci podataka

10.1 Podaci koje obrađujemo na osnovu Vašeg korišćenja Internet stranica Neoplante , obrađuju se od strane sledećih kategorija lica koje je rukovalac angažovao:
– organi upravljanja Neoplante;
– lice na čijem serveru se hostuju Internet stranice;
– lica angažovana za održavanje Internet stranica;
– lica koja su angažovana radi pružanja drugih usluga Neoplanti u vezi sa Internetom, oglašavanjem ili analitikom, upravljanjem veb serverima i slično;
– pravni i eksterni konsultanti Neoplante.

10.2 U slučaju akvizicije, statusne promene, postupka likvidacije, stečaja, reorganizacije ili sprovođenja druge transakcije koja za posledicu ima promenu vlasničke strukture ili upravljanja nad Neoplantom, podaci mogu biti preneti licima koja učestvuju u takvoj
transakciji.

10.3 Sa svim obrađivačima Neoplanta zaključuje ugovor kojim se uređuje predmet i trajanje obrade, priroda i svrha obrade, vrsta podataka o ličnosti i vrsta lica o kojima se podaci obrađuju, kao i prava i obaveze rukovaoca. Ugovorom se garantuje primena odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podac odnose.

11. Vaše podatke možemo proslediti nadležnim državnim organima i nosiocima javnih ovlašćenja, na osnovu njihovog zahteva, u skladu sa važećim propisima.

11.1 Rukovalac obrađuje Vaše podatke u Republici Srbiji i u vreme sačinjavanja ove Politike privatnosti nema nameru da ih prenosi u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

12. Mere zaštite ličnih podataka

12.1 Lične podatke obrađujemo uz obaveznu primenu odgovarajućih pravnih, tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera u cilju zaštite podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, u skladu sa zakonskim načelima obrade. Pristup podacima ima ograničen (minimalno potreban) krug lica kojima su povereni poslovi u vezi sa obradom podataka, a obrada se ograničava samo na neophodne aktivnosti za ostvarivanje svrhe obrade. Podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.

13. Prava lica na koje se podaci odnose

13.1 U skladu sa Zakonom, informišemo Vas i o pravima koja imate u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:
– Pravo na opoziv pristanka na obradu u bilo koje vreme, pri čemu opoziv ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva
– Pravo na pristup Vašim podacima i informacijama o njihovoj obradi, uključujući dostavljanje kopije podataka uz obavezu da nam naknadite nužne troškove za njenu izradu
– Pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podataka, bez nepotrebnog odlaganja
– Pravo na ograničavanje obrade
– Pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, uključujući posebno prigovor na obradu
podataka za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje
– Pravo na prenosivost podataka, u slučaju automatizovane obrade zasnovane na pristanku
ili ugovoru.

13.2 Navedena prava možete ostvariti ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom, podnošenjem zahteva rukovaocu putem elektronske pošte e-pisarnica@neoplanta.co.rs ili putem zahteva upućenog na adresu rukovaoca. Zahtev mora sadržati informacije o tome na koje podatke se odnosi, ostvarenje kog prava se zahteva, datum i svojeručni potpis podnosioca. Rukovalac će u svakom konkretnom slučaju ceniti osnovanost Vašeg zahteva, u skladu sa Zakonom i odgovoriti Vam u propisanom roku.

13.3 Ukoliko smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona, imate pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

14. Pristanak na obradu podataka o ličnosti

14.1 Prilikom pristupa veb-sajtovima Neoplante , elektronskim putem (klikom na određeno dugme) potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa obradom ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

14.2 Politika privatnosti je podložna izmenama i dopunama. O izmenama i dopunama korisnici veb-stranica će biti obavešteni prilikom prvog narednog pristupanja stranici, radi elektronske potvrde da su upoznati i saglasni sa novom Politikom.

14.3 Politika privatnosti stupa na snagu 11. novembra 2020. godine