Interni trening tim • Neoplanta
Neoplanta

Interni trening tim

15. 08. 2021

Edukacija i razvoj zaposlenih su oblast u koju naša kompanija investira sa zadovoljstvom...

Edukacija i razvoj zaposlenih su oblast u koju naša kompanija investira sa zadovoljstvom. Prepoznajući želje i potrebe kolega za ličnim usavršavanjem, širenjem znanja u brojnim oblastima i unapređenja kompetencija ali i takozvanih „mekih“ veština (soft skills), naša kompanija formirala je interni trening tim, koji čini petoro zaposlenih. 

Kao i u svemu što radimo, kvalitet nam je i ovde na prvom mestu, te naše kolege koje čine interni trening tim rade na kreiranju i realizaciji trening programa koji je u potpunosti usklađen sa potrebama zaposlenih. Izuzetno motivisani, kroz individualni i grupni rad, naše kolege pripremaju zanimljive treninge koje će ostali zaposleni imati prilike da pohađaju prema potrebi. 

Ovaj tim će doprineti tome da treninzi budu potpuno prilagođeni potrebama naše organizacije, jer ko poznaje naše potrebe bolje od nas samih?